Marc Sommarstråle, Photoshopspecialist

Utbildning och kurser i Photoshop och Indesign

Excel, Word, Outlook , Powerpoint

Fråga ossKontakt.htmlDetta är kursen för dig som är nybörjare i programmet. Mycket tid ges för övning.Innehåll:

 1. Introduktion till Excel

 2. Hantera en arbetsbok - markera, snabb inmatning, spara, öppna etc

 3. Formler - bygga formler, redigera formler, kopiera formler, låsning med $

 4. Format - decimaler, valuta, färger, kantlinjer, autoformat.

 5. Funktioner - Medel, Max, Min, Antal…

 6. Villkorsfunktioner - Antal.om, Om. Summa.om etc

 7. Diagram - skapa, redigera, olika diagramtyper etc

 8. Listor - sortera, Autofilter, låsning av rader…

 9. Utskriftshantering - marginaler, liggande utskrifter, låsa rader på utskrift

 10. Sammanfattande övningar

EXCEL Grund - 2 dagarKursen är för dig som kan grunderna och vill hitta nya, smarta sätt att lösa diverse arbetsuppgifter. Vi lägger mycket energi på att effektivisera Excel.


Innehåll:

 1. Talformat - anpassning, specialtecken, färg…

 2. Mallar - kalkyl- och diagrammallar, skydd, mallformat, automallar etc

 3. Namngivning - effektiv namngivningshantering, enklare än LOOKUP–funktioner

 4. Arbeta med listor - anpassat autofilter, avancerat filter, effektiv listhantering etc

 5. Importera, länka och konsolidera (texthantering)

 6. Mer om funktioner

 7. Problemlösning - målsökning och problemlösaren

 8. Pivottabeller - sortering, utökning, egna fält etc

 9. Scenarier – Scenariohanteraren

 10. Makron - spela in, koppla till knapp etc

EXCEL Fördjupning - 2 dagarFör den erfarna användaren som vill lära sig hantera makron och enklare programmering.


Innehåll:

 1. Introduktion till VBA

 2. Spela in enkelt makro - lokalt i arbetsboken och globalt

 3. Koppla makro till knapp - i verktygsfält och på kalkylark

 4. Redigera i makrokoden

 5. Hantera procedurer

 6. Skapa dialogrutor - med indatarutor av olika slag

 7. Felsökning av kod

 8. Egendefinierade funktioner

 9. IF, FOR, WHILE

 10. Koppla samman makron och funktioner

VBA – 2-3 dagarRiktas till den som kan grund och fördjupnings kurserna (allt som finns under alla menyer)


Innehåll:

 1. Repetition av fördjupningskurs

 2. Dynamisk namngivning av områden

 3. Avancerad tidsangivelsehantering

 4. Databasfunktioner med cellkopplingar

 5. Restaurering av listor

 6. Koppla celler till bilder

 7. Villkorsstyrd formatering kopplad till veckodagar och månadsluts hantering

 8. Makro för databashantering

 9. Effektivare leta-upp funktioner

 10. Hantering av fliknamn i adressfunktion

 11. Dubbletter i listor

 12. ”Tvätta” data t ex felaktiga tider, felaktiga personnummer etc

Premium - 2 dagarDetta är kursen för dig som är nybörjare i programmet. Mycket tid ges för övning.


Innehåll:

 1. Hantera dokument – öppna, spara, stänga, flytta etc

 2. Redigera text – flytta, klipp ut, klistra in…

 3. Formatera text – färger, storlek, typsnitt etc

 4. Tabbstopp – höger, vänster, justerat…

 5. Tabeller – lägg till/ta bort rader etc

 6. Spalter och listor

 7. Guider och dokumentmallar

 8. Sidhantering – sidbrytningar, vyer etc

 9. Grafik – hantera ClipArt och bilder

Grund - 2 dagarArbeta effektivt och spara tid. Word innehåller många praktiska och nyttiga funktioner som de flesta användarna inte känner till.


Innehåll:

 1. Anpassa Word – verktygsfält, menyer etc

 2. Formatmallar

 3. Standardbrev, kuvert och etiketter

 4. Dokumenthantering

 5. Datorsäkerhet

 6. Spalter, tabeller och formulär

 7. Diagram och organisationsscheman

 8. Kortkommandon och makron

 9. Avancerade funktioner

 1. *Vi har flera samarbetspartners även gällande andra kurser, hör gärna av er om ni har några andra önskemål än det som presenteras här.

 2. *Gemensamt för alla program som ingår i Officepaketet är att vi kan erbjuda dessa i versionerna 2000 - 2010.

Fördjupning – 1-2 dagar

Excel

WordEffektivisera användningen av Outlook och spara tid.

Du kan göra betydligt mer än att bara sända och ta emot mail.


Innehåll:

 1. Introduktion till Outlook

 2. Inställningar

 3. Skapa, skicka meddelande

 4. Läsa, besvara meddelanden

 5. Bifoga filer

 6. Sortera e-postmeddelanden

 7. Kontakter

 8. Skapa mailinglistor

 9. Frånvarohanteraren

 10. Mötesbokningar

 11. Uppgifter

 12. Virus

 13. Effektiv mailanvändning

 14. Filter för att automatiskt få rätt e-post till rätt mapp

Outlook - 1 dagPowerPoint, det hanteringsmässigt enklaste programmet i Office-paketet. Konsten är dock, att göra ”professionella” presentationer.


Innehåll:

 1. Introduktion

 2. Presentationsmetodik, design, mm

 3. Mediaval - för- och nackdelar

 4. Färgsättning, effekter, mm

 5. Texter, figurer, ClipArt-bilder

 6. Diagram, tabeller

 7. Bildspel, bildbakgrunder

 8. Färgscheman

 9. Skapa och redigera mallar

 10. Avancerade bildspel

 11. Anpassade bildspel

 12. PowerPoint Viewer

 13. PowerPoint och Internet

 14. Egna presentationer – diskussion och feedback

PowerPoint - 2 dagar

Outlook

Powerpoint

Våra kurser*

Kurser

Copyright 2000 - 2013

DESIGN - Sommarstråle

http://www.sommarstrale.se